Tel: 04134479451 Fax:04134472935
طراحی
ساخت
تامین

بازگشت بازار ازکف‌های قیمتی

عارفه مشایخی: روز گذشته محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران در شرایطی عرضه شدند که یکشنبه جاری قیمت پایه تمامی محصولات طبق پیش بینی‌های صورت گرفته پا در مسیری صعودی گذاشته و روند افزایشی را دنبال کردند. یکی از مهم‌ترین‌ دلایل این افزایش، ‌رسیدن قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی به کف بود. به این معنا که کاهش قیمتی بیش از این برای این محصولات وجود ندارد و نمی‌توان انتظار قیمت‌های پایین تر را برای این گروه‌های کالایی متصور شد. از طرف دیگر قیمت نفت یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت مواد اولیه محصولات پایه پتروشیمی‌ها است و باید افزایش بهای این کالای استراتژیک را در افزایش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی دخالت داد. بررسی بازار طلای سیاه نشانگر این موضوع است که این کالا طی هفته جاری رشد ۸/ ۵ درصدی داشته و به عقیده بسیاری از تحلیلگران آمار کاهش شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا و تقاضای قوی‌تر از سوی چین از جمله مهم‌ترین‌ علل وقوع این اتفاق بوده است.


Source: بورس کالا

درباره نویسنده

error: Content is protected !!